Uvědomme si, že všichni jsme jedno Tělo...

Článek:
Uvědomme si, že všichni jsme jedno Tělo...
Autor:
sv. Jan Zlatoústý
Publikován v:
Via, ročník 1968, číslo 6 na stranách 122.
Citace:
sv. Jan Zlatoústý: Uvědomme si, že všichni jsme jedno Tělo..., Via, 1968/6, str. 122, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/via/strom.clanek.php?clanek=20428 (2024)


 Strana časopisu