Radhoš - Tvrz

Článek:
Radhoš - Tvrz
Publikován v:
Soupis památek, ročník 16. Politický okres vysokomýtský (1902) na stranách 176.
Citace:
Radhoš - Tvrz, Soupis památek, 16. Politický okres vysokomýtský (1902), str. 176, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=5734 (2022)


 Strana časopisu