Radhoš - Kostel sv. Jiří Mučedlníka

Článek:
Radhoš - Kostel sv. Jiří Mučedlníka
Publikován v:
Soupis památek, ročník 16. Politický okres vysokomýtský (1902) na stranách 173-176.
Citace:
Radhoš - Kostel sv. Jiří Mučedlníka, Soupis památek, 16. Politický okres vysokomýtský (1902), str. 173-176, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=5733 (2023)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu