Sada, kterauž se dowozuge, že w Morálce, křesťanskau-li se nazýwati má, důwodný wýklad wjry w Krista, Syna Božjho a přjkaz úcty, s tauže wjrau se srownáwagjej, obsažen býti musj.

Článek:
Sada, kterauž se dowozuge, že w Morálce, křesťanskau-li se nazýwati má, důwodný wýklad wjry w Krista, Syna Božjho a přjkaz úcty, s tauže wjrau se srownáwagjej, obsažen býti musj.
Autor:
cjrkewnj kně Antonj Ullmann, podepsán jako Antonj Ullmann cjrkewnj kněz w Opawě, w cjs. Slezku
Publikován v:
ČKD, ročník 1835, číslo 3 na stranách 403-415.
Citace:
Ullmann, Antonj: Sada, kterauž se dowozuge, že w Morálce, křesťanskau-li se nazýwati má, důwodný wýklad wjry w Krista, Syna Božjho a přjkaz úcty, s tauže wjrau se srownáwagjej, obsažen býti musj., ČKD, 1835/3, str. 403-415, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=9406 (2024)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu