Kázanj swátečnjch a přjležitostných swazek prwnj,... František Xav. Jedina

Článek:
Kázanj swátečnjch a přjležitostných swazek prwnj,... František Xav. Jedina
Autor:
farář Zubrni Vinc. Zahradnjk, podepsán jako V. Zahradnjk
Publikován v:
ČKD, ročník 1835, číslo 1 na stranách 127-132.
Citace:
Zahradnjk, Vinc.: Kázanj swátečnjch a přjležitostných swazek prwnj,... František Xav. Jedina, ČKD, 1835/1, str. 127-132, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=9344 (2020)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu