Rozlaučenj se s Duchowenstwem a wěrným stádem arcidioecesj Lwowské Ondřege Aloysia hraběte Skarbka Ankwiče z Poslawicw,...

Článek:
Rozlaučenj se s Duchowenstwem a wěrným stádem arcidioecesj Lwowské Ondřege Aloysia hraběte Skarbka Ankwiče z Poslawicw,...
Autor:
Arcibiskup Ondřeg Aloysius, podepsán jako Ondřeg Aloysius Arcibiskup
Publikován v:
ČKD, ročník 1834, číslo 1 na stranách 145-152.
Citace:
Aloysius, Ondřeg: Rozlaučenj se s Duchowenstwem a wěrným stádem arcidioecesj Lwowské Ondřege Aloysia hraběte Skarbka Ankwiče z Poslawicw,..., ČKD, 1834/1, str. 145-152, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=9306 (2024)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu