Návrh guoad errorem circa virginitatem sponsae.

Článek:
Návrh guoad errorem circa virginitatem sponsae.
Autor:
J. Št. K.
Publikován v:
ČKD, ročník 1873, číslo 4 na stranách 289-290.
Citace:
J. Št. K.: Návrh guoad errorem circa virginitatem sponsae., ČKD, 1873/4, str. 289-290, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=6579 (2024)


 Strana časopisu
 Strana časopisu