Po třetí o zápisu dítka vdovy do křestní matriky.

Článek:
Po třetí o zápisu dítka vdovy do křestní matriky.
Autor:
J. Št. K.
Publikován v:
ČKD, ročník 1871, číslo 8 na stranách 611-612.
Citace:
J. Št. K.: Po třetí o zápisu dítka vdovy do křestní matriky., ČKD, 1871/8, str. 611-612, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=6328 (2024)


 Strana časopisu
 Strana časopisu