Quaedam animadversiones de statu, qui nunc est, scientiae iuris c nonici in Russia... A. S. Pavlov.

Článek:
Quaedam animadversiones de statu, qui nunc est, scientiae iuris c nonici in Russia... A. S. Pavlov.
Autor:
Demetrius Jaremko
Publikován v:
ČKD, ročník 1907, číslo Slavorum 1 na stranách 40-41.
Citace:
Jaremko, Demetrius: Quaedam animadversiones de statu, qui nunc est, scientiae iuris c nonici in Russia... A. S. Pavlov., ČKD, 1907/Slavorum 1, str. 40-41, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=25001 (2024)


 Strana časopisu
 Strana časopisu