Uzdrawenj Sultanowa syna Arménskau katolickau geptiškau, gmenem Marij.

Článek:
Uzdrawenj Sultanowa syna Arménskau katolickau geptiškau, gmenem Marij.
Autor:
a
Publikován v:
ČKD, ročník 1838, číslo 3 na stranách 515-516.
Citace:
a: Uzdrawenj Sultanowa syna Arménskau katolickau geptiškau, gmenem Marij., ČKD, 1838/3, str. 515-516, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=10354 (2019)


 Strana časopisu
 Strana časopisu