Giřj Wolný (,) aneb přjklad, gak mnoho dobrého rozumný muž w obci způsobiti může,... Wogtěch Šwippl

Článek:
Giřj Wolný (,) aneb přjklad, gak mnoho dobrého rozumný muž w obci způsobiti může,... Wogtěch Šwippl
Autor:
farář Minick Jan Valerián Jirsjk, podepsán jako J. V. Jirsjk
Publikován v:
ČKD, ročník 1838, číslo 3 na stranách 481-485.
Citace:
Jirsjk, Jan Valerián: Giřj Wolný (,) aneb přjklad, gak mnoho dobrého rozumný muž w obci způsobiti může,... Wogtěch Šwippl, ČKD, 1838/3, str. 481-485, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=10347 (2019)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu